maandag 10 januari 2011

Adoptie?! Je hebt al 6 kinderen!!

Het zal veel van jullie, lieve familie,vrienden,kennissen, enigzins vreemd voorkomen dat wij de wens hebben om ons gezin nog verder uit te breiden door een kind te adopteren...ik snap dat.

Ja we hebben al een heel gezin,
ja daar gaat al veel tijd en energie in zitten...

Maar wij geloven dat Gods Vaderhart uitgaat naar de weduwen en wezen en dat Hijzelf ons in de Bijbel de opdracht geeft om voor dezen te zorgen.
(Er volgt dan niet een reeks met uitzonderingen,
ik weet dat niet iedereen kan adopteren maar wel iedereen kan op een of andere manier betrokken zijn!)
Al sinds voorjaar 2010 volg ik een aantal blogs van familie's die geadopteerd hebben, en het zijn niet alleen "mooi-weer" blogs, zij ervaren Gods bewogenheid en betrokkenheid heel dichtbij, Hij is de Vader van degenen die geen vader hebben, net zo als Hij de Vader van onze kids is...ja het zal niet makkelijk zijn maar dat is ook ons levensdoel niet om een zo makkelijk mogelijk leventje te leiden. Ons doel is om God te dienen en aangezien wij, als kerk, als gezin, Zijn Lichaam en Zijn handen en voeten zijn willen wij graag in beweging komen en in liefde uitreiken.
Het is geen bevlieging, ik denk dat God ons al heel lang op voor bereid...maar daarover een andere keer ;)

Hierbij nog twee links naar berichten van inspirerende gezinnen en hun bevindingen inzake hun bio kinderen en adoptie kinderen.
Nogreaterjoymom, adoptie van 2 meiskes met Down syndroom, na de adoptie van 2 meisjes uit China waarvan er 1 niet praat, 3 bio zoons.
Buildingtheblocks, een gezin met 4 biokids en 5 adoptiekids.
Waarom adopteren?post1, gevolgd door post2.

Ik hoop dat het je enigzins een kijk geeft op onze gedachten.

Visie op adoptie